PLAN LEKCJI

Szanowni rodz­ice, nauczy­ciele, uczniowie. Pub­liku­jemy plan lekcji uczniów, nauczy­cieli i rez­erwację gabi­netów. Mamy nadzieję, że już bez prob­lemu będziecie wiedzieć gdzie odby­wają się zaję­cia, gdzie można znaleźć konkretną klasę lub nauczy­ciela. Zapraszamy do korzys­ta­nia z tego narzędzia.

ZOBACZ PLAN LEKCJI NA ROK SZKOLNY 2012/2013