BIBLIOTEKA

Bib­lioteka szkolna czynna jest codzi­en­nie od godz. 8.00 do godz. 15.00.