PEDAGOG

PEDAGOG SZKOLNY:

E-mail: pedagog@gim3zary.pl

Tele­fon: Tel. 68 470–45-77

Jeśli chcesz się skon­tak­tować z naszym szkol­nym ped­a­gogiem, wypełnij poniższy formularz.

Imię i nazwisko (wyma­gane)

Adres email (wyma­gane)

Temat

Treść wiado­mości

Rozwiąż poniższe zadanie matem­aty­czne (wyma­gane)