NAUCZYCIELE

Wszyscy nauczy­ciele naszej szkoły posi­adają adresy e-mail w dome­nie @gim3zary.pl

imię.nazwisko@gim3zary.pl

np. Jan.Kowalski@gim3zary.pl