INTENDENT

INTENDENT:

E-mail: intendent@gim3zary.pl

Tele­fon: Tel. 68 470–45-77

Jeśli chcesz się skon­tak­tować z naszym inten­den­tem, wypełnij poniższy formularz.

Imię i nazwisko (wyma­gane)

Adres email (wyma­gane)

Temat

Treść wiado­mości

Rozwiąż poniższe zadanie matem­aty­czne (wyma­gane)

 

INFORMACJA NA UCZNIÓW I RODZICÓW:

Wszys­t­kich naszych uczniów serdecznie zapraszamy na obi­ady ser­wowane w naszej szkole. Zależy nam, aby ten ciepły posiłek składa­jący się z zupy, drugiego dania i napoju był smaczny i przy­pom­i­na­jący domowy obi­adek.
Posi­adamy własną, nowoczesną kuch­nię wraz z zapleczem, gdzie przy­go­towywane są posiłki. Szczególną wagę przykładamy do wyko­rzysty­wa­nia zdrowych pro­duk­tów oraz przestrze­ga­nia na tere­nie kuchni rygo­rysty­cznych zasad higieny (w tym HACCP).
Oprócz jakości,warto również zwróci uwagę na cenę. W tym roku szkol­nym, cena obiadu wynosi TYLKO 4,00 zł. ZAPRASZAMY!!!