DYREKTOR

DYREKTOR SZKOŁY:
mgr Mał­gorzata Stodulska

E-mail:

Tele­fon: 68 470–15-55 lub 68 470–45-77