KONTAKT

Szkoła Pod­sta­wowa nr 5

Adres:
ul. Częs­to­chowska 15
68–200 Żary
woj. lubuskie
kraj: POLSKA

strona inter­ne­towa:

www.gim3zary.pl
www.gim3.zary.pl

E-mail:
sp5zary@wp.pl

Tel./Fax:

  • Częs­to­chowska 68 470–15-55
  • Okrzei 68 470–45-77


Pokaż Żary na więk­szej mapie

Jeśli chcesz się skon­tak­tować z naszą szkołą, wypełnij poniższy formularz.

Imię i nazwisko (wyma­gane)

Adres email (wyma­gane)

Temat

Treść wiado­mości

Rozwiąż poniższe zadanie matem­aty­czne (wyma­gane)