Category Archives: LEKKOATLETYKA

Mateusz Murias Mistrzem Polski młodzików

W Białej Pod­lask­iej zakończyły się Mis­tr­zostwa Pol­ski w lekkoatle­tyce, w których bardzo dobrze zaprezen­towali się zawod­nicy z klas sportowych.

Finał wojewódzki w drużynowej lidze lekkoatletycznej — Szprotawa

W Szprotawie odbył się finał LOM w drużynowej lidze lekkoatle­ty­cznej. Drużyny chłopców i dziew­cząt ze sportowych klas w Gim­nazjum nr 3 w Żarach upla­sowały się na drugich miejs­cach, Dziew­częta wys­tąpiły w składzie: Oli­wia Zakrzewska, Natalia Kędzier­ska, Amelia Blimel, Mar­tyna Gra­j­car, Emilia Żelazek, Katarzyna Tychowska,

Testy sprawnościowe do lekkoatletycznej klasy sportowej

Testy sprawnoś­ciowe do lekkoatle­ty­cznej klasy sportowej już w poniedzi­ałek 12 czer­wca 2017 r.
W hali Gim­nazjum nr 3 w Żarach przy ulicy Okrzei 19 odbędą się kwal­i­fika­cyjne testy sprawnoś­ciowe dla kandy­datów do sportowej klasy lekkoatle­ty­cznej, która pow­stanie przy Szkole Pod­sta­wowej nr 5 w Żarach. W tes­tach mogą brać udział uczniowie klas szóstych (rocznik 2004 lub 2005), którzy mają wypełnione i pod­pisane przez rodz­iców podanie (można je znaleźć na stronie SP 5: http://www.sp5.zary.prv.pl/ )
Zapraszamy !!!

Złoto Miłosza i sztafety

Bardzo udanie zakończył się start naszych zawod­ników w Mis­tr­zost­wach Wojew­ództwa w lekkoatle­tyce, które odbyły się 25 maja w Zielonej Górze. Nasi uczniowie zdobyli 5 medali w tym 2 złote. Na najwyższym stop­niu podium stanęli: Miłosz Bielak w biegu na 1500 m. uzyskał 4,21,89 s., i sztafeta 4x100 m. juniorów młod­szych bieg­nąca w składzie: Michał Marek, Daniel Szwarc, Maciej Zabawa i Kamil Mańkiewicz – 46,29 s.

Złote dziewczyny !!!

W Babi­moś­cie 25 kwiet­nia odbył się finał Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w Sztafe­towych  Bie­gach Przeła­jowych. Bardzo dobrze zaprezen­towali się uczniowie z klas sportowych w Gim­nazjum nr 3 zdoby­wa­jąc dwa medale. Trzeci rok z rzędu na najwyższym stop­niu podium stanęły dziew­częta, które pobiegły w składzie: Zuzia Mis­toń, Natalia Czech, Ania Śred­ni­awa, Natalia Kędzier­ska, Ada Kwiatkowska, Kasia Tychowska, Mar­tyna Bardel, Emilka Żelazek, Ania Caruk i Natalia Bielak rez­er­wową była Amelka Blimel.

Trzy medale naszych dziewczyn na „Orlen Warsaw Games”

Tysiące uczest­ników z całej Pol­ski spragnionych sportu, muzyki i dobrej zabawy przy­ciągnęła impreza ORLEN War­saw Games, której pier­wsza edy­cja odbyła się w sobotę w warsza­wskim parku Agrykola. W zawodach lekkoatle­ty­cznych wys­tar­towała 36 osobowa reprezen­tacja wojew­ództwa lubuskiego uczest­nicząca w pro­gramie „Lekkoatle­tyka dla każdego” w tej grupie znalazło się pięt­nastu zawod­ników z Żar.

Sztafetowe biegi przełajowe

W Górce odbyła się Żarska i Powia­towa Olimpiada Młodzieży w sztafe­towych bie­gach przeła­jowych. Drużyny dziew­cząt i chłopców z Gim­nazjum nr 3 bardzo pewnie wygrały swoje biegi i awan­sowały do finału wojew­ódzkiego który odbędzie się w Babi­moś­cie 25 kwiet­nia 2017 r.

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w biegach przełajowych — Nowa Sól – 18.03.2017r.

W Nowej Soli w ulewnym deszczu odbyły się Między­wo­jew­ódzkie Mis­tr­zostwa Młodzików w bie­gach przeła­jowych. W biegu dziew­cząt na 2,5 km zde­cy­dowane zwycięstwo odniosła Natalia Bielak, która nie dała żad­nych szans rywalkom, wygry­wa­jąc z dużą przewagą.

4 Halowy Mityng Lekkoatletyczny o Puchar Burmistrza Miasta Żary

W hali Gim­nazjum nr 3 w Żarach 23 lutego 2017 r. odbył się IV Halowy Mityng Lekkoatle­ty­czny Pod Patronatem Bur­mistrza Miasta Żary. W zawodach wzięło udział ponad 250 zawod­ników z Nowej Soli, Gubina, Nowego Miasteczka, Trze­biela, Wymi­arek, Witoszyna, Olbrach­towa, Lip­inek Łuży­c­kich, Złot­nika i Żar, w sumie 17 szkół podstawowych.

4. Halowy Mityng Lekkoatletyczny pod Patronatem Burmistrza Miasta

Gim­nazjum nr 3 serdecznie zaprasza wszys­t­kich uczniów Szkół Pod­sta­wowych oraz nauczy­cieli na IV Halowy Mityng Lekkoatle­ty­czny pod Patronatem Bur­mistrza Miasta Żary w ramach pro­gramu „Lekkoatle­tyka dla każdego”.