Category Archives: SPORT

Finał Ogólnopolskich halowych zawodów „Lekkoatletyka dla każdego”

Uczniowie lekkoatle­ty­cznych klas sportowych wzięli udział w halowych zawodach ogólnopol­s­kich „Lekkoatle­tyki dla każdego”, które odbyły się w Toruniu. Złote medale w zawodach zdobyli Filip Radz­im­ski w biegu na 60 m. przez płotki z cza­sem 9,24 s. i Marcin Jung w biegu na 60 m. – 7,68 s.

Badminton — III miejsce w powiecie

7.11.2017r. w Lipinkach Łuży­c­kich odbyły się powia­towe zawody sportowe w bad­mintonie. Wśród dziew­cząt naszą szkołę reprezen­towały: Joanna Bąkowska i Milena Tom­czyk, skład drużyny chłopców: Damian Foł­tyn i Mateusz Opal­iński. Zespoły rywal­i­zowały ze sobą sys­te­mem każdy z każdym. Po zaciętej walce drużyny z naszej szkoły zajęły trze­cie miejsce. Grat­u­lu­jemy i życzymy dal­szych sukcesów.

Turniej szachowy

Szkolna drużyna sza­chowa w składzie: Wik­to­ria Dondz­iło kl. 4b, Bartek Dziok kl. 4b, Jan Cendry kl. 4b i Arka­diusz Pac­ula kl. 4c reprezen­towała
naszą szkołę w zawodach sza­chowych orga­ni­zowanych w ramach Powia­towej Olimpiady Młodzieży “Igrzyska Dzieci”. Gra w szachy wyma­gała od uczest­ników skupi­enia, myśle­nia oraz przewidy­wa­nia wykony­wanych ruchów sza­chowych. Grat­u­lu­jemy młodym szachistom.

Festiwal Tańca 2018 — Regulamin

Zamieszczamy reg­u­lamin 9. Pol­sko — Niemieck­iego Fes­ti­walu Tańca, który odbędzie się 24 marca 2018 roku. Prosimy zwró­cić szczególną uwagę na zmi­any regulaminowe.

POBIERZ REGULAMIN

Lubuska Olimpiada Młodzieży w Biegach Przełajowych

W Kali­nowych Polach k. Świebodz­ina odbył się finał wojew­ódzki w indy­wid­u­al­nych i drużynowych bie­gach przeła­jowych.
Rewela­cyjnie zaprezen­towali się zawod­nicy z naszej szkoły. Indy­wid­u­al­nie, złoty medal w roczniku 2002/04 wywal­czyła, będąca w rewela­cyjnej formie, Natalia Bielak, która bieg wygrała ze znaczną przewagą.  

II miejsce w Żarskiej Basketmanii

26 wrześ­nia 2017r. w sali gim­nasty­cznej Szkoły Pod­sta­wowej nr 5  odbył się IX turniej koszykówki klas czwartych „Żarska Bas­ket­ma­nia” o puchar Prezesa Drukarni CHROMA. W zawodach wzięły udział drużyny z pię­ciu szkół pod­sta­wowych: SP-1, SP-2, SP-5, SP-8SSP.

Mateusz Murias Mistrzem Polski młodzików

W Białej Pod­lask­iej zakończyły się Mis­tr­zostwa Pol­ski w lekkoatle­tyce, w których bardzo dobrze zaprezen­towali się zawod­nicy z klas sportowych.

Finał wojewódzki w drużynowej lidze lekkoatletycznej — Szprotawa

W Szprotawie odbył się finał LOM w drużynowej lidze lekkoatle­ty­cznej. Drużyny chłopców i dziew­cząt ze sportowych klas w Gim­nazjum nr 3 w Żarach upla­sowały się na drugich miejs­cach, Dziew­częta wys­tąpiły w składzie: Oli­wia Zakrzewska, Natalia Kędzier­ska, Amelia Blimel, Mar­tyna Gra­j­car, Emilia Żelazek, Katarzyna Tychowska,

Testy sprawnościowe do lekkoatletycznej klasy sportowej

Testy sprawnoś­ciowe do lekkoatle­ty­cznej klasy sportowej już w poniedzi­ałek 12 czer­wca 2017 r.
W hali Gim­nazjum nr 3 w Żarach przy ulicy Okrzei 19 odbędą się kwal­i­fika­cyjne testy sprawnoś­ciowe dla kandy­datów do sportowej klasy lekkoatle­ty­cznej, która pow­stanie przy Szkole Pod­sta­wowej nr 5 w Żarach. W tes­tach mogą brać udział uczniowie klas szóstych (rocznik 2004 lub 2005), którzy mają wypełnione i pod­pisane przez rodz­iców podanie (można je znaleźć na stronie SP 5: http://www.sp5.zary.prv.pl/ )
Zapraszamy !!!

Finał wojewódzki w piłce koszykowej w Gim 3 Żary

24.05.2017 r. w Gim­nazjum nr 3 w Żarach odbył się Finał Wojew­ódzki w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w Koszykówce Chłopców. W turnieju brały udział następu­jące zespoły : Gim 3 Żary, Gim 4 Zielona Góra, Gim 13 Gorzów Wlkp. oraz Gim­nazjum ze Skwierzyny.