Category Archives: SPORT

Złote dziewczyny !!!

W Babi­moś­cie 25 kwiet­nia odbył się finał Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w Sztafe­towych  Bie­gach Przeła­jowych. Bardzo dobrze zaprezen­towali się uczniowie z klas sportowych w Gim­nazjum nr 3 zdoby­wa­jąc dwa medale. Trzeci rok z rzędu na najwyższym stop­niu podium stanęły dziew­częta, które pobiegły w składzie: Zuzia Mis­toń, Natalia Czech, Ania Śred­ni­awa, Natalia Kędzier­ska, Ada Kwiatkowska, Kasia Tychowska, Mar­tyna Bardel, Emilka Żelazek, Ania Caruk i Natalia Bielak rez­er­wową była Amelka Blimel.

Trzy medale naszych dziewczyn na „Orlen Warsaw Games”

Tysiące uczest­ników z całej Pol­ski spragnionych sportu, muzyki i dobrej zabawy przy­ciągnęła impreza ORLEN War­saw Games, której pier­wsza edy­cja odbyła się w sobotę w warsza­wskim parku Agrykola. W zawodach lekkoatle­ty­cznych wys­tar­towała 36 osobowa reprezen­tacja wojew­ództwa lubuskiego uczest­nicząca w pro­gramie „Lekkoatle­tyka dla każdego” w tej grupie znalazło się pięt­nastu zawod­ników z Żar.

Sztafetowe biegi przełajowe

W Górce odbyła się Żarska i Powia­towa Olimpiada Młodzieży w sztafe­towych bie­gach przeła­jowych. Drużyny dziew­cząt i chłopców z Gim­nazjum nr 3 bardzo pewnie wygrały swoje biegi i awan­sowały do finału wojew­ódzkiego który odbędzie się w Babi­moś­cie 25 kwiet­nia 2017 r.

Zawody pływackie

W ubiegły piątek tj.31.03.17 młodzież żars­kich gim­nazjów zmierzyła się na zawodach pływackich.Wielkie brawa dla naszej reprezentacji,wszyscy wykazali się godną postawą.W drużynowej punk­tacji ekipa dziew­cząt ‚mimo okro­jonego składu,zajęła II miejsce.

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w biegach przełajowych — Nowa Sól – 18.03.2017r.

W Nowej Soli w ulewnym deszczu odbyły się Między­wo­jew­ódzkie Mis­tr­zostwa Młodzików w bie­gach przeła­jowych. W biegu dziew­cząt na 2,5 km zde­cy­dowane zwycięstwo odniosła Natalia Bielak, która nie dała żad­nych szans rywalkom, wygry­wa­jąc z dużą przewagą.

4 Halowy Mityng Lekkoatletyczny o Puchar Burmistrza Miasta Żary

W hali Gim­nazjum nr 3 w Żarach 23 lutego 2017 r. odbył się IV Halowy Mityng Lekkoatle­ty­czny Pod Patronatem Bur­mistrza Miasta Żary. W zawodach wzięło udział ponad 250 zawod­ników z Nowej Soli, Gubina, Nowego Miasteczka, Trze­biela, Wymi­arek, Witoszyna, Olbrach­towa, Lip­inek Łuży­c­kich, Złot­nika i Żar, w sumie 17 szkół podstawowych.

4. Halowy Mityng Lekkoatletyczny pod Patronatem Burmistrza Miasta

Gim­nazjum nr 3 serdecznie zaprasza wszys­t­kich uczniów Szkół Pod­sta­wowych oraz nauczy­cieli na IV Halowy Mityng Lekkoatle­ty­czny pod Patronatem Bur­mistrza Miasta Żary w ramach pro­gramu „Lekkoatle­tyka dla każdego”.

Mityng Polsko — Niemiecki

Zawod­nicy z Gim­nazjum nr 3 w ubiegłą sobotę wzięli udział w mocno obsad­zonym Mityngu Pol­sko – Niemieckim, który odbył się w Cot­tbus. W zawodach wzięli udział lekkoatleci z Cot­tbus, Bautzen, Hoy­er­swerdy, Frank­furtu, Spren­bergu, Guben, Zossen, Bolesławca,  Wrocławia, Gło­gowa, Polkowic, Lubina, Leszna, Zielonej Góry i Słubic.

Lekkoatletyczny Mityng Sylwestrowy

Na hali lekkoatle­ty­cznej w Zielonej Górze 29 lutego odbył się Mityng Syl­we­strowy, w którym wys­tar­towali zawod­nicy z Zielonej Góry, Słu­bic, Szprotawy, Gło­gowa, Leszna, Polkowic, Piły oraz z Żar. Lekkoatleci  z Gim­nazjum nr 3 uzyskali wiele wartoś­ciowych wyników.

Medale lekkoatletów w Ogólnopolskiej Halowej Olimpiadzie

20 listopada w hali Wid­owiskowo – Sportowej w Toruniu odbył się Ogólnopol­ski finał II Halowej Olimpiady Lekkoatle­tyki Dla Każdego. To był rewela­cyjny start naszych lekkoatletów, którzy wśród Szkół Pod­sta­wowych w drużynie zdobyli złoty medal, nato­mi­ast wśród Gim­nazjów upla­sowali się na drugiej pozycji.