Category Archives: WYCIECZKI

Wycieczka 1a i 2b

W dniu 24 mają nasza klasa, czyli 1a pojechała na wycieczkę do Kołatki. Wszyscy byli przy­go­towani i podekscy­towani na myśl o tym, że już nie długo spędz­imy trzy dni razem, odpoczy­wa­jąc i nie martwiąc się o szkołę. Droga do ośrodka w Kołatce minęła szy­bko i przy­jem­nie. Kiedy stal­iśmy przy drzwiach recepcji, niecier­pli­wiąc się, kiedy dostaniemy klucze do naszych domków.

Wspomnień czar…

24 października 2015r. dzień każdego z nas zaczął się bardzo wcześnie. Wybier­al­iśmy się do stol­icy. Celem naszej wycieczki kla­sowej było zwiedze­nie Warszawy i spędze­nie razem czasu.
Pier­wszy dzień zaczął się od zbiórki chwilę po 4 nad dworcu PKP w Zielonej Górze. Pociąg pod­jechał na peron punkt 5 i wyruszyliśmy. Zas­pani, a zarazem podekscy­towani, spędzil­iśmy 4 godziny w pociągu. Podróż minęła bardzo szybko.

Wycieczka do Jezior Wysokich

Po raz kole­jny uczniowie naszej szkoły wybrali się na wycieczkę do Ośrodka Edukacji Przy­rod­niczo– Leśnej w Jezio­rach Wyso­kich.
Pogoda dopisała, było słonecznie i ciepło. Spacerowal­iśmy po leśnej ścieżce eduka­cyjnej z panią leśnik słucha­jąc ciekawych opowieści o napotkanych rośli­nach i zwierzętach.

Debiut na rynku pracy

Uczniowie klasy 2b dn. 17.03.2016r .   goś­cili w Restau­racji LEW.. Była to kole­jna wiz­yta  studyjna zainicjowana przy współpracy naszej szkoły z Forum Młodych w ramach pro­jektu ” DEBIUT NA RYNKU PRACY” . Uczniowie zapoz­nali się z praca w zawodzie : kel­ner, bar­man, kucharz.

Jak przygoda to tylko w Warszawie

14 wrześ­nia 2015 roku rozpoczęła się nasza trzyd­niowa wycieczka do Warszawy. Pojechała na nią grupa 60 osób i czterech nauczy­cieli. O 3:00 rano zebral­iśmy się w zatoce parkingowej przy naszym Gim­nazjum nr 3. Wyruszyliśmy do Zielonej Góry auto­busem. Następ­nie, z zielonogórskiej stacji PKP, ruszyliśmy w 4-godzinną podróż do naszej stolicy.

Szlakiem żarskich zabytków

Dnia 2 czer­wca 2015 roku uczniowie klasy drugich Gim­nazjum nr 3 wybrali się na wycieczkę po Żarach. Wyruszyliśmy o 9:50, a naszym prze­wod­nikiem był his­to­ryk region­al­ista pan Rafał Szymczak      

3c i 3e w Parku Mużakowskim

11 czer­wca 2015r uczniowie klas 3c i 3e prze­by­wali na wycieczce w Parku Mużakowskim położonym nad Nysą Łuży­cką i wpisanym na Listę Świa­towego Dziedz­ictwa UNESCO.

Wycieczka do Drezna

3 grud­nia 2014 r. uczniowie naszej szkoły mogli poczuć smak i zapach Świąt Bożego Nar­o­dzenia. Pod­czas jednod­niowej wycieczki do stol­icy Sak­sonii goś­cil­iśmy nie tylko na najs­tarszym w Niem­czech jar­marku świątecznym,

Wystawa prac Stanisława Antosza

W dniu 22 października 2014 r. uczniowie Gim­nazjum nr 3 obe­jrzeli wys­tawę obrazów Stanisława Antosza pt. „Wys­tawa, której nie było”. Dwadzieś­cioro uczniów naszej szkoły wraz z opiekunem świ­etl­icy panią Edytą Lachowską podzi­wiało prace żarskiego malarza prezen­towane w Salonie Wys­taw Artystycznych.