Category Archives: SPRZĄTANIE ŚWIATA

Sprzątanie Świata 2013

W związku z nad­chodzącą ogól­noświa­tową akcją „Sprzą­ta­nia Świata” uczniowie naszej szkoły w dniu 20 wrześ­nia od godziny 10.30 do godziny 13.00 sprzą­tali „Zielony Las”.