Category Archives: HALLOWEEN

Konkurs — plakat anglojęzyczny z okazji Halloween

Zapraszamy wszys­t­kich chęt­nych uczniów do wzię­cia udzi­ału w konkur­sie na naj­ciekawszy plakat ang­iel­sko­języ­czny z okazji Hal­loween. Prace można przy­go­towywać indy­wid­u­al­nie lub w zespołach 2-osobowych. Ter­min odd­a­nia prac upływa 27 października.

Halloween

Hal­loween, Hallowe’en – zwyczaj związany z maskaradą i odnoszący się do święta zmarłych, obchod­zony w wielu kra­jach nocą 31 października, czyli przed dniem Wszys­t­kich Świę­tych. Odniesienia do Hal­loween są często widoczne w kul­turze pop­u­larnej, głównie amerykańskiej.