Category Archives: DZIEŃ BEZ PAPIEROSA

Dzień bez papierosa

Dnia 19.11.2015 roku w Gim­nazjum nr 3 w Żarach odbyła się akcja pro­fi­lak­ty­czna „Dzień bez papierosa”, mająca na celu uświadomie­nie młodych ludzi o szkodli­wości nałogu.

Dzień Bez Tytoniu

Zespół do Spraw Pro­mocji Zdrowia, 21 listopada, przeprowadził akcję pt. „Dzień Bez Tyto­niu”, w której uczest­niczyli wszyscy uczniowie naszej szkoły.