Category Archives: WOKALNE

Wyśpiewały Finał

4 listopada 2017 roku w Bieruńskim Ośrodku Kul­tury odbyły się śląskie elim­i­nacje do XVIII Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Dzieci i Młodzieży „Tęc­zowe
Piosenki” Jana Woj­daka – Kraków 2017. Celem konkursu jest pro­mowanie młodych tal­en­tów, zachę­canie do śpiewa­nia i przełamy­wa­nia barier. Twórcą imprezy jest pan Jan Woj­dak, wokalista i kom­pozy­tor znanego zespołu “Wawele”, który goś­cił pod­czas elim­i­nacji, które odbyły się w Bieruniu.

Festiwal Piosenki — Sława 2015

27 lutego 2015 roku w Sławskim Cen­trum Kul­tury i Wypoczynku odbyły się pier­wsze elim­i­nacje XV Fes­ti­walu Piosenki „Śpiewać może każdy” Sława 2015.