Święto Matematyki

27.11.2017r. uczniowie naszej szkoły: Julia Augustyńska kl.7b, Emilia Sza­tkowska kl.7c, Paweł Hirsch kl.7a, Jan Siwek kl.7a, Mateusz Bujak kl.7b i Bartek Kosiński kl.7c, wzięli udział w Konkur­sie Matem­aty­cznym Święto Matem­atyki w Szkole Pod­sta­wowej nr 1, która była jego organizatorem.

Zma­gania matem­aty­czne składały się z dwóch części: drużynowej, pod­czas której uczniowie rozwiązy­wali łamigłówki matem­aty­czne oraz indy­wid­u­al­nej, gdzie uczniowie rozwiązy­wali zada­nia zamknięte i otwarte. Jan Siwek zajął III miejsce indy­wid­u­al­nie, nato­mi­ast drużynowo uczniowie naszej szkoły zajęli III miejsce. Grat­u­lu­jemy młodym matematykom.