Dzień Pluszowego Misia

24 listopada 2017 r. w szkol­nej świ­etl­icy obchodzil­iśmy Świa­towy Dzień Plus­zowego Misia. Głównymi bohat­erami były oczy­wiś­cie kolorowe, małe i duże, z kokard­kami lub bez misi­aki, a także inne ulu­bione przy­tu­lanki dzieci. Tego dnia można było m.in. śpiewać piosenki, mal­ować misi­aczki oraz odd­awać się wielu innym atrakcjom, które przy­go­towały panie ze szkol­nej świetlicy.

Dzięku­jemy wszys­tkim uczniom za włącze­nie się do wspól­nego świę­towa­nia. Świa­towy Dzień Plus­zowego Misia ustanowiono w 2002 roku, w setną rocznicę pow­sta­nia maskotki.