Andrzejki

Uwaga!!!
W czwartek 30 listopada Samorząd Szkolny zaprasza wszys­t­kich chęt­nych uczniów do bib­lioteki szkol­nej (pokój nauczy­ciel­ski) z okazji ANDRZEJEK.

Warunk­iem udzi­ału w zabawie jest: 1. przyniesie­nie ze sobą atry­butu czarodzieja/czarodziejki, tj. czapki, różdżki, zaczarowanego kamienia bądź pierś­cienia itp. Tu zda­jemy się na Waszą wyobraźnię… i 2. wypoży­cze­nie książki, ale nie lek­tury. PRZEWIDZIANE SĄ SŁODKIE CIASTKA Z WRÓŻBĄ W ŚRODKU. Zabawa rozpocznie się na pier­wszej długiej prz­er­wie (11:30 ) i potrwa przez dwie kolejne.

ZAPRASZAMY!!!