Finał Ogólnopolskich halowych zawodów „Lekkoatletyka dla każdego”

Uczniowie lekkoatle­ty­cznych klas sportowych wzięli udział w halowych zawodach ogólnopol­s­kich „Lekkoatle­tyki dla każdego”, które odbyły się w Toruniu. Złote medale w zawodach zdobyli Filip Radz­im­ski w biegu na 60 m. przez płotki z cza­sem 9,24 s. i Marcin Jung w biegu na 60 m. – 7,68 s.
Sre­brny medal w biegu na 300 m. zdobył Paweł Hirsch z wynikiem 41,06 s. Tuż za podium upla­sowała się Anna Caruk, która w biegu na 60 m. zajęła
czwarte miejsce z cza­sem 8,61 s. Na pią­tym miejscu była Jolanta Panek, która pokon­ała w skoku wzwyż poprzeczkę zaw­ies­zoną na 1,40 m.
Piąte miejsce w młod­szej grupie zajęła Emilia Pioś w rzu­cie piłką lekarską, uzysku­jąc wynik 8,80 m.
W reprezen­tacji wojew­ództwa lubuskiego z SP nr 5 wzięli również udział:
Hubert Zakrzewski – pch­nię­cie kulą – 8,80 m
Mar­tyna Gra­j­car – pch­nię­cie kulą – 8,17 m
Natalia Gielicz – skok w dal – 4,17 m
Kostek Koz­iński 60 m – 8,13 s.
Michał Paliga – 300 m. – 41,71 s.
Iga Adamow­icz – 60 m.p.pł. – 10,63 s.
Maks Rom­bal­ski – 1000 m – 3,20,83 s.
Agata Hadrosek – 600 m – 1,54,88 s.
Anna Śred­ni­awa – 300 m – 50,40 m.
Dag­mara Mar­czuk – 60 m. – 8,93 s.
W grupie młod­szej w rocznikach 2005/06
Ola Łabul – piłka lekarska –7,40 m
Damian Foł­tyn – Piłka lekarska – 9,60 m.
Oli­wia Gór­niak – 300 m – 51,04 s.

https://drive.google.com/drive/folders/1sfZ-6cVesxJxQMEsw_sKPs-QxZoaR5AG?usp=sharing