Badminton — III miejsce w powiecie

7.11.2017r. w Lipinkach Łuży­c­kich odbyły się powia­towe zawody sportowe w bad­mintonie. Wśród dziew­cząt naszą szkołę reprezen­towały: Joanna Bąkowska i Milena Tom­czyk, skład drużyny chłopców: Damian Foł­tyn i Mateusz Opal­iński. Zespoły rywal­i­zowały ze sobą sys­te­mem każdy z każdym. Po zaciętej walce drużyny z naszej szkoły zajęły trze­cie miejsce. Grat­u­lu­jemy i życzymy dal­szych sukcesów.