Turniej szachowy

Szkolna drużyna sza­chowa w składzie: Wik­to­ria Dondz­iło kl. 4b, Bartek Dziok kl. 4b, Jan Cendry kl. 4b i Arka­diusz Pac­ula kl. 4c reprezen­towała
naszą szkołę w zawodach sza­chowych orga­ni­zowanych w ramach Powia­towej Olimpiady Młodzieży “Igrzyska Dzieci”. Gra w szachy wyma­gała od uczest­ników skupi­enia, myśle­nia oraz przewidy­wa­nia wykony­wanych ruchów sza­chowych. Grat­u­lu­jemy młodym szachistom.