Październik miesiącem dobroci dla zwierząt

25 października świę­tu­jemy Dzień Kun­delka, w związku z tym:  Pomóżmy Żarskiemu Schro­nisku!
Zbier­amy karmę w puszkach, zabawki, smy­cze, obroże, a także wszys­tko to, co może służyć za posłanie: koce, pledy, dywaniki oraz kapy. Kołdry i poduszki są niebez­pieczne – zwierzęta zjadają ich wypełnienie.

Prezenty dla zwierząt można przynosić do końca października, do bib­lioteki szkol­nej na ul. Okrzei, gabi­netu psy­chologa oraz gabi­netu nr 46 na ul. Częs­to­chowskiej.
Zdję­cie dzięki uprze­j­mości wspani­ałej młodej Fotografki, Ani Szwal

https://drive.google.com/file/d/0ByIAi2Wyu4_VUERuNGJfQV9RNU0/view?usp=sharing