Święto Lasu

Dnia 23 wrześ­nia 2017r. chętni uczniowie z naszej szkoły mogli wziąć udział w wielu atrakc­jach, zor­ga­ni­zowanych przez fun­dację Natura Pol­ska. Impreza odby­wała się na kom­plek­sie sportowo-rekreacyjnym Syrena.
Było wabi­e­nie zwierzyny łownej, rzeź­bi­e­nie w drewnie piłą mechan­iczną, wys­tawa grzy­bów i wiele innych ciekawych atrakcji. Mieliśmy też okazję zobaczyć maszyny leśne.