SPRZĄTANIE ŚWIATA

Dnia 15 wrześ­nia 2017r. uczniowie z klas: 7a, 7b oraz z klas: 2b, 3b i 3d Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 w Żarach wzięli udział w akcji „Sprzą­tanie Świata” z panią leśnik z Nadleśnictwa Lipinki. Zebral­iśmy dużo worków śmieci wyrzu­conych przez ludzi w okol­icy basenu przy ulicy Leśnej. 

Poz­nal­iśmy przy okazji pewnego bardzo intere­su­jącego owada z rodziny bie­gac­zowatych, który jest bardzo pożyteczny.