Finał wojewódzki w drużynowej lidze lekkoatletycznej — Szprotawa

W Szprotawie odbył się finał LOM w drużynowej lidze lekkoatle­ty­cznej. Drużyny chłopców i dziew­cząt ze sportowych klas w Gim­nazjum nr 3 w Żarach upla­sowały się na drugich miejs­cach, Dziew­częta wys­tąpiły w składzie: Oli­wia Zakrzewska, Natalia Kędzier­ska, Amelia Blimel, Mar­tyna Gra­j­car, Emilia Żelazek, Katarzyna Tychowska, Natakia Bielak, Zuzanna Mis­toń, Alicja Dud­kiewicz, Roksana Mar­czuk, Natalia Czech, Nina Pawłow, Kwiatkowska Adri­anna, Bardel Mar­tyna, nato­mi­ast drużynę chłopców reprezen­towali: Filip Radz­im­ski, Michał Paliga, Dziok Woj­ciech, Mateusz Murias, Ślipko Jakub, Jurkowski Krzysztof, Chabini­ak­Michał, Porada Kacper, Grochal­ski Piotr, Ghukasyan Karol, Franczak Jakub, Mańkiewicz Kamil, Bielak Miłosz, Szwarc Daniel, Marek Michał.  Zwyciężył Zespół Szkół Mis­tr­zostwa Sportowego w Gor­zowie który będzie reprezen­tował nasze wojew­ództwo na Mis­tr­zost­wach Pol­ski. Z brą­zowymi medalami wró­ciły dziew­częta z PG Strzelce Kra­jeńskie i chłopcy z G 1 Zielona Góra. Gratulacje !