Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki „Muzol” Śmigiel 2017

Znamy już wyniki pier­wszego etapu przesłuchań Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Piosenki „Muzol” Śmigiel 2017. Rada Artysty­czna fes­ti­walu pod prze­wod­nictwem Alek­san­dra Mal­iszewskiego /dyrygenta, kompozytora/ po przesłucha­niu ponad 160 płyt z nagra­ni­ami młodych wokalistów postanow­iła zak­wal­i­fikować do konkursu finałowego 64 wykon­aw­ców w trzech kat­e­go­ri­ach wiekowych. W kat­e­gorii gim­naz­jal­nej kole­jny finał wyśpiewała Maja Kowal­ska, która w drugim dniu wys­tąpi jako jedna z 21 wykon­aw­ców zak­wal­i­fikowanych do drugiego finałowego etapu.
Grat­u­lu­jemy i życzymy sukcesów w finale.

Lista osób zak­wal­i­fikowanych do przesłuchań konkursowych

Kat­e­go­ria 9–12 lat:
1. Jagoda Rataj (Katow­ice)
2. Emilia Fularz (Płoty)
3. Anna Chwałczyńska (Puszczykowo)
4. Hania Sztachańska (Rok­iet­nica)
5. Anna Rozynek (Zalasewo)
6. Natalia Ochmańska (Kłobuck)
7. Amelia Kuran­tow­icz (Krzyszkowo)
8. Paula Biskup (Turek)
9. Vanessa Szan­ter (Żabice)
10. Michalina Chmielewska (Konin)
11. Alek­san­dra Gąsiorowska (Poz­nań)
12. Maja Walas (Turek)
13. Sonia Bil­ińska (Leszno)
14. Alena Tomaszewska (Lubin)
15. Gabriela Tyczyńska (Turek)
16. Maja Giz­icka (Zielona Góra)
17. Dominika Bednarek (Trz­cianka)
18. Kamil Ogły (Konin)
19. Zuzanna Juszczak (Kuchary Borowe)
20. Klau­dia Łacka (Rud­nik)
21. Michał Sło­bodz­ian (Kosza­lin)
22. Zuzanna Wan­tuch (Siemi­anow­ice Śląskie)
23. Alek­san­dra Brzuszkiewicz (Piława Górna)
24. Mar­tyna Korze­niewska (Karśnice)
25. Karolina Mikoła­jczak (Lipno)

Rez.:
– Anna Prałat (Nowa Wieś)
– Amelia Sobczyk (Turek)
– Julia Dera (Ostrów Wlkp.)
– Anas­tazja Adaszak (Stare Miasto)

Kat­e­go­ria 13–15 lat:
1. Justyna Sitarek (Strze­gom)
2. Julia Walaszczyk (Nowa Brzeźnica)
3. Mar­tyna Ćwik (Kosza­lin)
4. Mar­tyna Żygadło (Woźniki)
5. Kamil Kil­ian (Mag­nus­zow­ice)
6. Zuzanna Bomze (Opacz Kolo­nia)
7. Joanna Przy­była (Wol­sz­tyn)
8. Weronika Gabryś (Ostrów Wlkp.)
9. Maja Kowal­ska (Żary)
10. Julia Dzi­amska (Trz­cianka)
11. Mateusz Gędek (Stro­jec)
12. Weronika Świątczak (Tulce)
13. Nina Błaszczyk (Konin)
14. Julia Wasielewska (Konin)
15. Agnieszka Kochanek (Świę­tochłow­ice)
16. Alek­san­dra Maćkowiak (Czarnków)
17. Weronika Kozak (Śmigiel)
18. Nadia Ole­jnik (Śmigiel)
19. Maria Samol (Bronikowo)
20. Paulina Szczepa­niak (Śmigiel)
21. Mar­tyna Maślanka (Koszanowo)

Rez.:
– Oli­wia Kró­likowska (Bog­daniec)
– Jagoda Ziółkowska (Nowogród Bobrza­ński)
– Ewelina Króliczak (Dobieżyn)

Kat­e­go­ria 16–25 lat:
1. Sebas­t­ian Dudzik (Dąbrowa Gór­nicza)
2. Natalia Pabiś (Opatów)
3. Marta Piotrowska (Wschowa)
4. Tomasz Baracz (Józe­fów)
5. Agnieszka Kukla (Warszawa)
6. Maria Kłaczkiewicz (Szamo­tuły)
7. Paulina Kaźmier­czak (Stare Miasto)
8. Kor­nelia Kos­macz (Star­gard)
9. Agnieszka Ger­szen­dorf (Leszno)
10. Weronika Łoś (Wierz­bieg)
11. Katarzyna Szwedzka (Wałcz)
12. Dominika Mosion (Leszno)
13. Weronika Rad­niecka (Konin)
14. Zuzanna Krupa (Siemi­anow­ice Śl.)
15. Marta Jas­trząbek (Wągrowiec)
16. San­dra Toś (Leszno)
17. Kamil Kowal­ski (Szczecinek)
18. Ewa Przy­mus (Śmigiel)

Rez.:
– Agnieszka Stawska (Wrześ­nia)
– Teresa Drgas (Wielichowo)

Grat­u­lu­jemy wszys­tkim zak­wal­i­fikowanym i do zobaczenia 17 czerwca! 🙂