Konkurs Savoir Vivre — kwiecień 2017

KONKURS: Przestrze­ganie zasad savoir — vivre´u przez uczniów Gim­nazjum nr 3 w Żarach. Przy­pom­i­namy, że konkurs trwa cały rok, a wyniki z każdego miesiąca są do siebie dodawane. Dla każdej z klas punkty przy­dzielają nauczyciele.

Pod­sumowanie punktacji :

KWIECIEŃ 2017
I miejsce – klasa II b
II miejsce – klasa III e
III miejsce – klasa I e
IV miejsce – klasa I b
V miejsce – klasa I c