DZIECIDZIECIOM

W niedzielę 4 czer­wca w Żarach odbyły się miejskie obchody „Dnia Dziecka”. Wokół żarskiego Ratusza na dzieci czekało mnóstwo atrakcji i niespodzianek przy­go­towanych przez orga­ni­za­torów. Na sce­nie zaprezen­towała się sekcja wokalna „Duo” naszego gim­nazjum oraz młodzi artyści ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 5. W pro­gramie „Zaczarowany fortepian”  zaprezen­towali się Maja Kowal­ska, Maja i Kuba Gontar­czykowie. W blisko czter­dziestomin­u­towym pro­gramie mogliśmy posłuchać utworów o tem­atyce dziecięcej oraz piosenek z reper­tu­aru Anny Marii Jopek, Alicji Majew­skiej czy zespołu Wawele.