Złote dziewczyny !!!

W Babi­moś­cie 25 kwiet­nia odbył się finał Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w Sztafe­towych  Bie­gach Przeła­jowych. Bardzo dobrze zaprezen­towali się uczniowie z klas sportowych w Gim­nazjum nr 3 zdoby­wa­jąc dwa medale. Trzeci rok z rzędu na najwyższym stop­niu podium stanęły dziew­częta, które pobiegły w składzie: Zuzia Mis­toń, Natalia Czech, Ania Śred­ni­awa, Natalia Kędzier­ska, Ada Kwiatkowska, Kasia Tychowska, Mar­tyna Bardel, Emilka Żelazek, Ania Caruk i Natalia Bielak rez­er­wową była Amelka Blimel. Nato­mi­ast chłopcy upla­sowali się na drugim miejscu, a wys­tąpili w składzie: Filip Radz­im­ski, Kamil Bier­nat, Michał Machu­lak, Wojtek Dziok, Mateusz Murias, Michał Marek, Paweł Paw­likowski, Miłosz Bielak, Kamil Mańkiewicz i Damian Szwarc rez­er­wowym był Hubert Zakrzewski.