Sztafetowe biegi przełajowe

W Górce odbyła się Żarska i Powia­towa Olimpiada Młodzieży w sztafe­towych bie­gach przeła­jowych. Drużyny dziew­cząt i chłopców z Gim­nazjum nr 3 bardzo pewnie wygrały swoje biegi i awan­sowały do finału wojew­ódzkiego który odbędzie się w Babi­moś­cie 25 kwiet­nia 2017 r. W drużynie dziew­cząt wys­tąpiły: Mar­tyna Bardel, Emilia Żelazek, Natalia Bielak, Adri­anna Kwiatkowska, Julia Kra­sowska, Zuzanna Mis­toń, Natalia Czech, Natalia Kędzier­ska, Amelia Blimel i Ania Śred­ni­awa, W skład zwycięskiej drużyny chłopców wes­zli: Miłosz Bielak, Paweł Paw­likowski, Daniel Szwarc, Kamil Mańkiewicz, Maciej Zabawa, Michał Marek, Mateusz Murias, Woj­ciech Dziok, Machu­lak Michał i Filip Radzimski.