Szkolny Klub Wolontariatu

1 i 2 kwiet­nia uczniowie naszej szkoły dzi­ała­jący w Szkol­nym Klu­bie Wolon­tariatu ( kl. 3e, 3b, 1e) brali akty­wny udział  w Wielka­noc­nej Zbiórce Żywności zor­ga­ni­zowanej przez  Koło Żarskie  TBA.  Akcja jest orga­ni­zowana przy współpracy z Bankiem Żywności. Zebrana żywność zostanie przez­nac­zona  dla potrze­bu­ją­cych i ubogich.