Zawody pływackie

W ubiegły piątek tj.31.03.17 młodzież żars­kich gim­nazjów zmierzyła się na zawodach pływackich.Wielkie brawa dla naszej reprezentacji,wszyscy wykazali się godną postawą.W drużynowej punk­tacji ekipa dziew­cząt ‚mimo okro­jonego składu,zajęła II miejsce. W składzie tej ekipy znalazły się:Natalia Czech,Natalia Bielak i Katarzyna Tychowska z 2b,Amelia Blimel z 1b i Mar­tyna Bardel z 3b.Na ten wynik drużynowy złożyły się starty wszys­t­kich dziewcząt.Najlepsze z nich to: Natalia CzechII m w stylu dowolnym(kraul na piersiach),Natalia Bielak–III m w stylu klasycznym(żabka) i  sztafeta  4 X 50 ‚gdzie dziewczyny(Natalka Bielak,Kasia Tychowska,Martynka Bardel i Natalka Czech) bardzo ambit­nie popłynęły i wywal­czyły II m.Chłopcy również ciężko pra­cow­ali na swoje II m.W męskiej ekipie pływali:Kamil Bier­nat z 1b,Piotr Kuczyński z 1a,Mateusz Murias,Wojciech Dziok i Piotr Glock z 2b,Miłosz Bielak z 3b i Piotr Grochal­ski z 3d.Ponadto Kamil Bier­nat zajął  II m w kraulu na grzbiecie,Miłosz Bielak–III m w stylu dowolnym(kraul na piersiach),Wojciech Dziok–I m w stylu klasycznym(żabka) i rewela­cyjna sztafeta 4X50 I m(Miłosz Bielak,Mateusz Murias, Woj­ciech Dziok i Kamil Biernat).Opiekunem zawod­ników była Wio­letta Łabul.Wszystkim dzięku­jemy i serdecznie gratulujemy.

Dig­i­tal StillCamera