Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w biegach przełajowych — Nowa Sól – 18.03.2017r.

W Nowej Soli w ulewnym deszczu odbyły się Między­wo­jew­ódzkie Mis­tr­zostwa Młodzików w bie­gach przeła­jowych. W biegu dziew­cząt na 2,5 km zde­cy­dowane zwycięstwo odniosła Natalia Bielak, która nie dała żad­nych szans rywalkom, wygry­wa­jąc z dużą przewagą. W biegu dziew­cząt na 1,5 km wys­tar­towały jeszcze 3 nasze zawod­niczki, punkty zdobyła jedynie Natalia Czech (12 miejsce), Natalia Kędzier­ska była dwudzi­esta, a biegu nie ukończyła Oli­wia Zakrzewska.  Chłopcy niestety tym razem nie zmieś­cili się w grupie szes­nastu zawod­ników którzy zdoby­wali punkty. W biegu na 2 km Kamil Bier­nat był 24 a Piotr Glock zajął 26 miejsce. Bardzo ciężkie warunki nie poma­gały naszym szczegól­nie tym młod­szym bie­gac­zom, ale była to dobra lekcja która zaprocentuje !!!