4. Halowy Mityng Lekkoatletyczny pod Patronatem Burmistrza Miasta

Gim­nazjum nr 3 serdecznie zaprasza wszys­t­kich uczniów Szkół Pod­sta­wowych oraz nauczy­cieli na IV Halowy Mityng Lekkoatle­ty­czny pod Patronatem Bur­mistrza Miasta Żary w ramach pro­gramu „Lekkoatle­tyka dla każdego”. Zawody odbędą się 23 lutego 2017 r o godz. 13,30 w hali Gim­nazjum nr 3 w Żarach, uczniowie z roczników 2004, 2005 i 2006 będą rywal­i­zować w biegu sprint­er­skim na 30 m., w biegu na 400 m, w skoku wzwyż oraz w rzu­cie piłką lekarską z ustaw­ienia tyłem. Przewidziane są bardzo atrak­cyjne nagrody dla najlep­szych sześ­ciu zawod­ników i zawod­niczek w każdej konkurencji, dla najlep­szej szkoły w klasy­fikacji drużynowej oraz dla opiekuna którego zawod­nicy zdobędą najwięk­szą ilość punk­tów. Zgłoszenia do zawodów mogą wysyłać nauczy­ciele lub rodz­ice na adres e-mail: dikzar@op.pl do 17lutego 2017 r. (imię, nazwisko, rok urodzenia, konkurencja, opiekun) Orga­ni­za­torami zawodów są Gim­nazjum nr 3 Żary, Urząd Miasta w Żarach i MLKS „Agros” Żary. Zapraszamy

REGULAMIN

DSC_0077