Komunikat. Uwaga ważne!

Dyrek­tor Gim­nazjum infor­muje, iż od dnia 24 listopada 2016 roku rozpoczną się prace remon­towe (prze­bu­dowa sys­temu wenty­lacji mechan­icznej nawiewno-wywiewnej hali gim­nasty­cznej w Gim­nazjum nr 3 przy ul. Okrzei 19 w Żarach).

Proszę o zachowanie szczegól­nych środ­ków ostrożności.