Przyznano punkty za gazetki ścienne

Zgod­nie z reg­u­laminem całorocznego konkursu pt. „Savoir – vivre na co dzień” sprawdzane i punk­towane były gazetki ści­enne w gabi­ne­tach poświę­cone wybranym zasadom dobrego zachowa­nia.
Punkty przyz­nane kla­som za gazetki ( 0 pkt. — 20 pkt.) zostaną dolic­zone do  punk­tacji za miesiąc listopad, która odbędzie się na początku grudnia.

Gabi­net nr 2 ( kl. I a ) -   20 pkt.
Gabi­net nr 4 ( kl. III d ) -  18 pkt.
Gabi­net nr 6 ( kl. I e ) -   17 p
Gabi­net nr 10 ( kl. I c ) -   0 pkt.
Gabi­net nr 13 ( kl. II e ) -  18 pkt.
Gabi­net nr 21 ( III e ) -    20 pkt.
Gabi­net nr 22 ( kl. II b ) -  18 pkt.
Gabi­net nr 26 ( kl. I f ) — 0 pkt.
Gabi­net nr 27 -
Gabi­net nr 28 ( kl. I b) — 20 pkt.
Gabi­net nr 30 -
Gabi­net nr 31 ( kl. I d ) — 0 pkt.
Gabi­net nr 32 ( kl. II a ) -  0 pkt.
Gabi­net nr 37 ( kl. III f ) — 0 pkt.
Gabi­net nr 39 ( kl. III b ) -  0 pkt.
Gabi­net nr 40 ( kl. II f ) -  0 pkt.
Gabi­net nr 41 ( kl. III a ) -  20 pkt.
Gabi­net nr 42 ( kl. II d ) -  0 pkt.
Gabi­net nr 43 ( kl. II c, III c ) – II c – 20 pkt., III c – 0 pkt.